אודותינו

על הפרויקט, שותפים והרשויות המשתתפות בקול הקורא

'בזכות הדרך' הינו קול קורא פרי שיתוף פעולה בין

משרד התחבורה
והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה,
לעידוד תנועה לא ממונעת במרכזי הערים. במסגרת הקול הקורא הגישו הרשויות המקומיות הגדולות בישראל, בקשה לתקצוב פרויקט תכנון מרחב מוטה תחבורה בת קיימה.

הקול הקורא מהווה הזדמנות לרשויות מקומיות לקדם פרויקטים לשיפור המרחב העירוני באזור בעל חשיבות אורבנית כמרחב בטוח, מזמין ונעים עבור תושבי העיר ובאי הרחוב.

הרשויות מלוות על ידי צוות מקצועי, תוך הקניית ידע וכלים חדשניים, אשר נחלו הצלחה בשיפור מרחבים עירוניים ברחבי העולם. בתום התהליך, התוכניות שיוגשו על-ידי הרשויות ידורגו בהתאם לתמהיל קריטריונים שהוגדרו מראש. בהתבסס על דירוג זה, בכוונת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לתקצב  את ביצוע התכנית*. [*בכפוף לקבלת תקציב וסדרי עדיפויות של המשרד] . בשנים האחרונות אנו עדים לאתגרי פיתוח רב-ממדיים אשר מחייבים חשיבה מחודשת על המרחבים הבנויים בישראל. ישראל צפויה לאכלס כ- 15 מיליון תושבים בשנת 2050. בכדי לספק עבור האוכלוסייה הגדלה והמתפתחת מרחבים בריאים ומשגשגים, אחד האתגרים המשמעותיים והבולטים ביותר הינו הנושא התחבורתי והמרחב הציבורי. בהתאם לכך, השלטון המרכזי מקדם בשנים האחרונות מדיניות של תחבורה בת-קיימה המתעדפת מעבר מתחבורה המבוססת בעיקרה על שימוש ברכב פרטי לתנועה המבוססת על שימוש בתחבורה הציבורית, רכיבה על אופניים והליכה ברגל, זאת בדומה למדיניות התחבורתית המקודמת במטרופולינים הגדולים ברחבי העולם בצפון אמריקה, אירופה, דרום מזרח אסיה ובמספר מדינות שונות בדרום אמריקה. מדיניות הממשלה באה לידי ביטוי הן באישור תכניות לטווח ארוך להקמת מערכות הסעת המונים והן בתוכניות לטווח הקצר שעניינן יצירת תשתית העדפה לתחבורה ציבורית, לאופניים ולהולכי הרגל. כמו כן, מדיניות זו באה לידי ביטוי גם בהפניית משאבים משמעותיים מהשקעה בתשתיות רכב פרטי להשקעה בתשתיות עבור הסעת המונים, תחבורה ציבורית משלימה ואופניים.

שותפים

בפרויקט זה בהובלת משרד התחבורה שותפים גם משרד האוצר, מינהל התכנון ומשרד השיכון והבינוי –
מתוך ראייה רחבה ורב תחומית החותרת ליצירת מרחבים בני-קיימה בקנה מידה אנושי.

הרשויות המשתתפות בקול הקורא