מרחבים שנבחרו

במסגרת הקול הקורא הגישו הרשויות המקומיות הגדולות בישראל, בקשה לתקצוב פרויקט תכנון מרחב מוטה תחבורה בת קיימה.

הקול הקורא מהווה הזדמנות לרשויות מקומיות לקדם פרויקטים לשיפור המרחב העירוני באזור בעל חשיבות אורבנית כמרחב בטוח, מזמין ונעים עבור תושבי העיר ובאי הרחוב.