בית שמש

נחל רפאים

המרחב משמש למגורים, מוסדות חינוך ולפארק עירוני וממוקם בתוך שכונית מגורים חדשה יחסית בסמיכות למע"ר של השכונות החדשות של העיר.
המרחב נמצא בסמיכות לצירי תחבורה ראשיים. קריית החינוך באזור משלבת מכלול של בתי ספר שהגישה אליהם נעשית מתוך כביש תפעולי המצוי מתחת למפלס הרחוב- אזור בעל טופוגרפיה מורכבת.