ביתר עילית

רחוב רבי עקיבא

מדובר ברחוב מסחרי ראשי בחלקו הוותיק של העיר, האזור מאופיין בשימושים מעורבים, מסחר, מגורים וחינוך. ברחוב זה קיימות קולונדות וישנן ערוגות לאורך המדרכה.