פתח תקווה

רחוב חובבי ציון נמצא בליבו של מרכז העיר ומחבר בשני צדדיו מוקדים מרכזיים של העיר. בצדו המזרחי הוא גובל עם כיכר המייסדים ורחוב חיים עוזר.

הרחוב מתפקד כאזור בעל שימושים מעורבים אשר במרבית נכסיו קיימת חזית מסחרית, ומעליה קומות מגורים או משרדים. בצדו המערבי הוא גובל עם רחוב רוטשילד. בקרבתו מצויים מרכזי ממשל מוניציפליים וארציים כגון: בניין העירייה, בתי משפט ומשרדים ממשלתיים.